Preskočiť na obsah

Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu 2024 hnedé kontajnery

Zverejnené 20.12.2023.

Bio-odpad
Január
Február
Marec
13
20
26
Apríl
5
10
19
24
Máj
3
7
15
22
29
Jún
5
14
21
25
Júl
3
10
19
24
August
2
7
14
21
September
4
10
18
25
Október
2
11
15
22
29
November
6
13
20
27
December

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.