Preskočiť na obsah

Atrakcie

V blízkosti obce Domaňovce sa nachádza niekoľko zaujímavých atrakcií:

Významné historické pamiatky:

Spišský hrad

Spišský hrad je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Je nielen dokladom vývoja architektúry u nás od 12. do 18. storočia, ale svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre (presne 41 426 m2) sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy.

Hrad je otvorený pre verejnosť od 24. 3. 2016 do 30.11.2016.

8.5.2016 Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny o 12:00 hod.

Viac info: TU

Spišská kapitula

Kapitula je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Je niekdajšia samostatná obec na východnom Slovensku v Hornádskej kotline, od roku 1948 súčasť Spišského Podhradia. Doložená je už v roku 1235, od 12. storočia bola sídlom spišského prepošta, od roku 1776 spišského biskupstva. Bola jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku. Nachádza sa tu románska katedrála Svätého Martina z 1245 – 1273.

Spišská Kapitula leží na svahu nad obcou Spišské Podhradie. Katedrála je už zďaleka viditeľná vďaka svojej polohe a vežiam. Opevnený areál je prístupný z cesty viacerými bránami.

Katedrála je prístupná počas omší i určených návštevných hodín – od pondelka do piatka od 9.00 do 15.00 h.

Vstupné: 2 eurá, zľavnené 1 euro. 

Viac info: TU

Chránené územia

Travertíny a Stráne pri Spišskom Podhradí vedené v zozname NATURA 2000 

Národné prírodné rezervácie

Dreveník a Sivá brada pri Spišskom Podhradí

Národné prírodné pamiatky

Markušovské steny a Spišský hradný vrch

Prírodné rezervácie

Čintky, Modrý vrch

Prírodné pamiatky

Travertínová kopa Sobotisko, Ostrá hora, Drevenícke jaskyne, Transgresia paleogénu pri Markušovciach

Národný park

Slovenský raj

Cyklotrasy

Chotárom obce vedú zmapované turistické a cykloturistické trasy a poľovný revír. Blízkosť lesov bohatých na lesné plody a príležitostné hubárstvo je ďalšou možnosťou rekreačno-oddychového využitia veľnočasových aktivít jej obyvateľov a návštevníkov.

Centrálne postavenie Domaňoviec a krásy okolia so zmapovanou cyklotrasou na Spišský hrad sú atraktívnou príležitosťou pre rozvoj cestovného ruchu.

Obec je východiskom do okolia (Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Markušovce). 

Pamätihodnosti obce Domaňovce

Podľa par. 4 ods.3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec vykonáva správu pamätihodností obce a na základe zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (par. 14 ods. 4) môže rozhodnúť o utvorení evidencie pamätihodností obce.

Zoznam pamätihodností obce Domaňovce:

  1. nehnuteľná národná kultúrna pamiatka – Kostol sv. Štefana Prvomučeníka (rímsko-katolícky), ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
  2. archeologické lokality 
  • historické jadro obce s archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka o obci z roku 1258); 
  • intravilán obce, ktorý pochádza z mladšej doby bronzovej, doby rímskej a včasného stredoveku (9. – 10. storočie)