Preskočiť na obsah

Kultúra

Kultúrny, spoločenský a náboženský život, ktorý organizuje Obecný úrad, Základná škola s materskou školou v Domaňovciach a Rímskokatolícka cirkev sa navzájom dopĺňa na prospech všetkých jej občanov. Na cirkevných a spoločenských podujatiach vystupuje domáci zmiešaný spevácky zbor- mužov, žien a detí. Aktívna je detská spevácka skupina, ktorá pravidelne spieva na detských sv. omšiach, akadémiách. 

Obec spravuje spoločenskú sálu s kapacitou 100 miest v zmodernizovanom Kultúrnom dome. Sála má kvalitne zariadenú kuchyňu a využíva sa na rôzne spoločensko-kultúrne podujatia, svadby, oslavy jubilejných príležitostí, pravidelné Štefanské plesy, Fašiangové karnevaly, divadelné a iné predstavenia a prezentačné akcie. V kultúrnom dome sa nachádza tiež knižnica, informačné centrum, prevádzka kaderníctva, Obecný úrad a spoločenská zasadacia miestnosť.

V obci pôsobí Občianske združenie Krajne kliny od roku 2003, ktoré zastrešuje folklórny súbor Domaňovčan a Turistický klub.  Obec reprezentuje aj známa hudobná skupina TINO. 

Divadlo má v obci dlhoročnú tradíciu. Ochotnícke divadlo pod vedením učiteľských párov Draveckovcov, Malinovcov a Frankovcov sa dostalo na takú úroveň, že sa úspešne prezentovalo vo svojej kategórii na okresných a vyšších súťažiach. V posledných desiatich rokoch táto činnosť stagnuje.

Z histórie

V roku 1959 bolo v obci Domaňovce založené kino. Avšak v polovici 80-tych rokov záujem o kino celkom upadol. Zo spoločenských organizácií v obci pomerne dobre pracovala od 2. polovice 60-tych rokov do 80-tych rokov organizácia mládeže, Československý červený kríž a Slovenský zväz žien. Od roku 1969 je založená v obci pobočka Podporného pohrebného združenia. V rokoch 1974-1990 značnú aktivitu vyvíjal aj Zbor pre občianske záležitosti.