Preskočiť na obsah

Spolky a združenia

Dobrovoľný hasičský zbor

Sídlo: Domaňovce 92, 053 02

Založenie: 07.09.1909 (úradne)

Predseda: Marek Gonda

Veliteľ: Marek Ruman

URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo Domaňovce

Sídlo: Domaňovce, 053 02

Založenie: 08.04.1992

Predseda výboru: Ján Molčan 

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Domaňovce

Sídlo: ZŠ s MŠ Domaňovce 30, 053 02

Založenie: 05.11.2010

Predseda: Bc. Jana Gondová

Podpredseda: Ing. Martina Bednárová

Hospodár: Bc. Mariana Hrušovská

Občianske združenie Krajne kliny Domaňovce

Sídlo: Obecný úrad, Domaňovce 92, 053 02

Založenie: 12.08.2003

Predsedníčka: Mgr. Agnesa Žifčáková

  • IČO: 37936093

Občianske združenie Krajne kliny zastrešuje:

1. Folklórny súbor Domaňovčan

Folklórna skupina Domaňovčan vznikla v roku 2007 z podnetu samotných členiek, po dohovore s poslancami OcÚ v Domaňovciach, za účelom poskytovať a spoluorganizovať kultúrne a spoločenské podujatia v obci. V súčasnosti má skupina 17 členov z toho 12 žien a 5 mužov.

Vedúca súboru

Mgr. Agnesa Žifčáková.

Členovia súboru: 

Muži: harmonikár: Jozef Peták, speváci: Ján Kočiš, Peter Lapšanský, Ján Mrozek a Karol Švač

Ženy: Emília Bartošová, Agnesa Gondová, Mária Gondová, Marta Gondová, Iveta Gondová, ml., Agnesa Hradiská, Helena Kočišová, Jana Molčanová, Mária Poklembová, Margita Ružbacká, Alžbeta Topoliová a Mgr. Agnesa Žifčáková

Prvé vystúpenie sa konalo pri príležitosti 10. výročia založenia farnosti. Členovia folklórneho súboru vyhľadávajú, zaznamenávajú a interpretujú piesne, tance, zvykoslovné pásma, pracovné postupy ženských a mužských činností, ktoré už v obci zanikli. Vystúpenia sú v nárečí stredného Spiša, kroje sú pôvodné a štylizované do vlastnej podoby. Počas štyroch rokov aktívnej činnosti nacvičili viac ako dvadsať hodinových programov.

Úspešné boli programy ako Krstiny, V kudzeľnej chyži, O ľane…, Pečenie chleba, Ženy pri studni, O žnivách. Začiatkom roku 2015 malo premiéru folklórne pásmo „Paraňe pjera“. Cieľom činnosti FS je zachovávať duchovné hodnoty a staré tradície našich predkov.

V obci pôsobí aj detský spevokol, ktorého členmi sú piati dospelí zo súboru FS Domaňovčan a detí z obce Domaňovce. Tento detský spevokol je rovnako ako FS Domaňovčan aktívnou speváckou skupinou obce.

2. Turistický klub Domaňovce

Turistický klub (TK) pokračuje v tradícií turistického klubu spred 40. rokov. Prvá akcia po znovuobnovení TK Domaňovce sa konala 9. augusta 2015 – turistická vychádzka ku kaplnkám v chotári.

Globálny cieľ a zámer TK:

dôkladnejšie spoznať chotár obce Domaňovce v jej intraviláne a extraviláne, starostlivosť o okolitú prírodu, spoznávanie a ochrana flóry, fauny a drobných sakrálnych stavieb patriacich k chotáru obce – kaplnky a kríže, čistenie lesa a lesných studničiek, turistika, návrat k tradičným aktivitám, ktoré sa v minulosti konali najmä v časti chotára nazývanom „Majáles“ – tanečné zábavy, opekačky, Jánske ohne a pod.

Spoluprácou s obcou Domaňovce, obecným zastupiteľstvom, obecným úradom, farským úradom, miestnym urbárom a aktívnymi dôchodcami – pamätníkmi, plánujú oživiť lokálpatriotizmus v podobe zmapovania zaujímavostí extravilánu – názvy jeho jednotlivých častí, lokalizáciu studničiek, prezentáciu cyklistického chodníka, pôvod vzniku a dôvody zasvätenia jednotlivých kaplniek. Činnosť je zameraná aj na zber liečivých bylín, starostlivosť o lesnú zver v zimnom období a tradičné miestne akcie s ochranárskym zameraním .

TK má záujem v budúcnosti uskutočňovať aj túry do okolia – Slovenský raj, Spišský hrad a jeho okolie, Mariánska hora v Levoči, Spišská Kapitula – Spišský Jeruzalem, Odorica , Dreveník. Činnosť klubu je zabezpečovaná samofinancovaním jeho dobrovoľných členov, získavaním sponzorských darov z miestnych organizácií a iných subjektov, žiadosťami o granty a dotácie z verejných zdrojov.