Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Domaňovce na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obec Domaňovce

Domaňovce č. 92, 053 02

IČO: 00329037

DIČ: 2020717622

Tel: +421 53 449 21 80

Fax: +421 53 449 21 80

Kontaktná osoba

Starostka

Ing. Martina Bednárová

Email: domanovce@levonetmai.sk