Preskočiť na obsah

Fotogaléria

Úcta k starším 8.2.2015

Karneval 14.2.2015

Stavanie mája 23.5.2015

Juniáles 13.6.2015

Beh obcou 13.6.2015

Zumba maratón 17.6.2015

Domaňovský kotlík 15.8.2015

Štefanská zábava 26.12.2015

Silvestrovská zabíjačka 31.12.2015

Stolnotenisový turnaj 2.1.2016

Darovanie krvi 15.1.2016

Fašiangový karneval 31.1.2016

Deň Zeme 23.4.2016

Stavanie mája 14.5.2016

Súťaž mladých hasičov 4.6.2016

Beh obcou 18.6.2016

Juniáles 18.6.2016

Súťaž DHZ – pohár starostu obce Dravce 24.6.2016

Darovanie krvi 24.6.2016

Domaňovský kotlík 13.8.2016

Darovanie krvi 14.10.2016

Štefanská zábava 2016

Silvestrovská zabíjačka 2016

Juniáles 2017

Darovanie krvi 3.3.2017

Darovanie krvi 30.6.2017

Plameň 2017 – súťaž mladých hasičov

Deň kroja 2018

Otvorenie denného stacionára pre seniorov

Aprílové upratovanie ZŠ