Preskočiť na obsah

Cirkev

Kostol sv. Štefana Prvomučeníka

Ozdobou obce je opravený kostol s vežou, vežovými hodinami, zasvätený sv. Štefanovi Prvomučeníkovi. Na jeho východnej strane rastie mohutná lipa.

Neodmysliteľnú súčasť histórie obce od stredoveku predstavuje kostol svätého Štefana Prvomučeníka, pravdepodobne z 2. polovice 13. storočia. Pôvodne bol postavený v románsko-gotickom slohu, ale neskôr bol prestavaný v slohu gotickom. Z gotického inventára kostola sa zachoval iba drevený kríž z 15. storočia a železné kované dvere v podveží zo 14. storočia.

Okolo kostola sa nachádzal cintorín, kde ešte roku 1832 pochovávali „vznešených pánov, úradníkov, učiteľov a pre cirkev zaslúžilých občanov“. Druhý neohradený cintorín bol pre statných a ležal mimo obce.

V 18. storočí bol kostol zbarokizovaný a následne viackrát prestavaný, po požiari v roku 1803 znovu postavený. Z ďalšieho inventára kostola v roku 1832 je potrebné spomenúť najmä dva strieborné pozlátené kalichy s paténami, striebornú pozlátenú monštranciu vykladanú emailami a taktiež strieborné pozlátené a podobne vykladané cibórium. Pochádzali totiž od levočského zlatníka J. Szilassyho z rokov 1769-1773 a patria k vrcholom rokokového zlatníckeho umenia na Spiši. S výnimkou jedného kalicha sa všetky zachovali až do súčasnosti.
Čiastočné opravy kostola a jeho okolia prebiehali v rokoch 191, 1956, 1958, 1959 a 1962. Ozajstný stavebný ruch nastal v roku 1987, keď sa začala kompletná renovácia celého kostola. Dokončenie opráv so slávnostnou posviackou bolo na výročie posvätenia chrámu 18. októbra 1987.

Prvotne boli Domaňovce samostatnou farnosťou s farou pri kostole už v stredoveku. Kedy sa stali filiálkou Spišského Hrhova pramene presne neuvádzajú. Od roku 1997 sú však znova samostatnou farnosťou s novovybudovanou farskou budovou.

Cez miestny potok je postavený vzácny gotický most. Obec má v strede upravený malý park a pýchou je aj miestny cintorín s Domom nádeje, na ktorom boli odhalené tri pamätné tabule významných rodákov.