Preskočiť na obsah

Rezervácia multifunkčného ihriska

Ak si prajete rezervovať multifunkčné ihrisko v čase od 09:00 – 15:00 prosím vyberte si položku Multifunkčné ihrisko 1.

Ak si prajete rezervovať multifunkčné ihrisko v čase od 17:00 – 20:00 prosím vyberte si položku Multifunkčné ihrisko 2.

Multifunkčné ihrisko v čase od 15:00 – 17:00 je otvorené bez potreby rezervácie.

Multifunkčné ihrisko je zamknuté. Rezerváciu multifunkčného ihriska je potrebné oznámiť na tel. čísle: 0948 048 440, 0915 312 154.

Pri využívaní multifunkčného ihriska  je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok.