Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2015 o mieste a čase zápisu detí do Základnej školy s materskou školou Domaňovce