Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021-2027) výhľadovo do roku 2030 „