Preskočiť na obsah

Príloha č. 2 k VZN č. 1-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 2015