Preskočiť na obsah

Príloha č. 1 k VZN č. 2-2015 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku