Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v škole a školských zariadeniach