Preskočiť na obsah

Multifunkčné ihrisko

Zverejnené 21.9.2023.

Obec Domaňovce sa zapojila do výzvy PSK o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci Výzvy pre región 2022, Program: Výstavba športovísk, Podprogram: 3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK – kapitálové (investičné) výdavky s cieľom vybudovať „Multifunkčné ihrisko “ v obci. Prešovský samosprávny kraj vyhovel našej žiadosti a poskytol nám dotáciu vo výške 50 000,00 Eur. Celkové náklady na výstavbu multifunkčného ihriska predstavovali sumu 70 704,55 Eur.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.