Preskočiť na obsah

Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu 2023 hnedé kontajnery

Zverejnené 21.3.2023.

Bio-odpad
Marec
22
29
Apríl
5
12
19
26
Máj
3
10
17
24
31
Jún
7
14
21
28
Júl
5
12
19
26
August
2
9
16
23
30
September
6
13
20
27
Október
4
11
18
25
November
1
8
15
22
29

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.