Preskočiť na obsah

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Domaňovce