Preskočiť na obsah

Zápisnica z Valného zhromaždenia členov konaného formou korešpondenčného hlasovania z 11.11.2022 v miestnosti Urbariátu PS Domaňovce.