Preskočiť na obsah

Zámer obce Domaňovce previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce do výlučného vlastníctva Františka Žifčáka