Preskočiť na obsah

VZN č. 7-2016 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenie na území obce Domaňovce