Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2019 o pravidlách na urdžiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Domaňovce