Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2017 o urční výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Domaňovce