Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO