Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Domaňovce