Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2017,ktorým sa zrušuje VZN obce Domaňovce č. 5-2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj