Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Domaňovce