Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Domaňovce