Preskočiť na obsah

Prílohy k Smernici č. 4-2017 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií