Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom (pozemok parc. KN – C č. 609.2 o výmere 180 m2)