Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom (pozemok parc. KN – C č. 413-2 o výmere 75 m2)