Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom (pozemok parc. KN – C č. 399-2 o výmere 25 m2)