Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán obce Buglovce, Zmeny a doplnky č.01″