Preskočiť na obsah

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podla § 50j zákona c. 5-2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákon