Preskočiť na obsah

Dodatok č.5 k VZN č.6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia