Preskočiť na obsah

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia