Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 k VZN 1-2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach