Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k VZN č.6-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na dieťa škol. zariadenia