Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku v obci Domaňovce