Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov