Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Domaňovce