Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2012 o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku v obci Domaňovce